Ποινική Ευθύνη

Η εταιρεία μας παρέχει νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας. 


Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος (white collar crime), όπως και στον χώρο της ποινικής ιατρικής ευθύνης, οι δικηγόροι μας παρέχουν αξιόπιστη νομική συμβουλή και αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση στις πλέον σύνθετες υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ