Προφίλ


Η δικηγορική εταιρία LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αποτελείται από ένα ευέλικτο σχήμα δικηγόρων με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και πολυετή δικηγορική εμπειρία σε πολλούς τομείς του δικαίου, που πλαισιώνεται από ικανούς ασκούμενους δικηγόρους και παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο, όσο και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών περιλαμβανομένων και των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση).

Στόχος


Βασικό μέλημά μας είναι η διαρκής ενημέρωσή μας, ώστε με τη βαθιά γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και της επιστήμης και, εξοικειωμένοι με σύγχρονα συστήματα λογισμικού και τυποποίησης, να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς και κυρίως στις ανάγκες των πελατών μας.

Τομείς Δραστηριότητας


Τομείς Δραστηριότητας


Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπού και αλλοδαπού δικαίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η διαρκής διαπροσωπική επαφή με τον πελάτη μας βοηθά να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες του ίδιου και της επιχείρησής του, ώστε να χειριζόμαστε με επιτυχία ακόμη και τις πιο σύνθετες υποθέσεις.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ


Η Ομάδα μας


Αθανάσιος Γεωργιάδης

Διαχειριστής Εταίρος

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Συνεταίρος

Μαρία Χαρίση

Αναπληρώτρια Διαχειρίστρια, Συνεταίρος

Δρ. Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Συνεταίρος

Δρ. Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου

Συνεταίρος

Δημήτριος Γεωργιάδης

Συνεταίρος

Θεοφάνης Καλεύρας

Συνεργάτης

Αναστασία Κοκκώνη

Συνεργάτης

Γεώργιος Πέικος

Συνεργάτης

Σταμούλη Ξένη

Συνεργάτης

Χρήστος Παπαχαρίσης

Συνεργάτης

Φανή Προδρομίδου

Paralegal

Αθανάσιος Γεωργιάδης

Διαχειριστής Εταίρος

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Συνεταίρος

Μαρία Χαρίση

Συνεταίρος

Δρ. Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης

Συνεταίρος

Δρ. Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου

Συνεταίρος

Δημήτριος Γεωργιάδης

Συνεταίρος

Θεοφάνης Καλεύρας

Συνεργάτης

Αναστασία Κοκκώνη

Συνεργάτης

Γεώργιος Πέικος

Συνεργάτης

Σταμούλη Ξένη

Συνεργάτης

Χρήστος Παπαχαρίσης

Συνεργάτης

Φανή Προδρομίδου

Paralegal

Πιστοποίηση ISO


Καθώς οι σχέσεις μεταξύ των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και του Κράτους γίνονται ολοένα πιο πολύπλοκες ενόψει των διαρκώς μεταβαλλόμενων τοπικών και διεθνών συνθηκών, η LEX Νομικές Υπηρεσίες προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλο σχεδόν το φάσμα των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεων για νομική κάλυψη. Η Δικηγορική Εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2015 από την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Πολιτική Ποιότητας

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ