Όροι Χρήσης


Η ιστοσελίδα (https://www.lexlawfirm.gr) στην οποία βρίσκεστε ανήκει στην Δικηγορική Εταιρεία «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» η οποία θέτει τους Όρους Χρήσης. Με μόνη την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι συναινεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτής. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ο επισκέπτης διαφωνεί -έστω και μερικώς- θα πρέπει να τερματίσει τη χρήση της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η χρήση της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία συμβατικής σχέσης δικηγόρου-εντολέα. Η «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» δύναται να τροποποιεί και να αναστέλλει μονομερώς οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας ή και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένων εκείνων που συλλέγοντα κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας μας διέπεται από τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019. Ο επισκέπτης οφείλει να ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας. 

Το σύνολο του περιεχομένου ή μέρος του ή η δομή της ιστοσελίδας αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Δεν επιτρέπεται η χρήση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας: α) για σκοπό που να αντίκειται στην παρούσα Πολιτική, β) είναι παράνομος, ή γ) δεν υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση της «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». Ειδικότερα, η «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» απαγορεύει τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση (π.χ. αναπαραγωγή, διανομή, προβολή, επεξεργασία, δημοσίευση, αποθήκευση κ.λπ.) μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας της από οποιονδήποτε τρίτο. Απαγορεύει επίσης την αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, απεικόνιση, διανομή, μετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων, προγραμμάτων mirroring ή framing ή λήψη στιγμιότυπου οθόνης· μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας (κείμενα, εικόνες, σήματα κ.λπ.), με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης.  

Το καταχωρημένο σήμα και τα διακριτικά γνωρίσματα της δικηγορικής εταιρείας μας προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση του σήματος ή διακριτικών γνωρισμάτων της εταιρείας μας, ιδίως σε σχέση με παρεμφερείς υπηρεσίες ή προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο σύγχυσης.  

Η παράβαση των ανωτέρω επισύρει κυρώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.  

Η δικηγορική εταιρεία μας δεν παρέχει νομικές συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας. Το περιεχόμενό της αποσκοπεί στην ενημέρωση του επισκέπτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Φροντίζουμε να λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η ιστοσελίδα και το αναρτημένο περιεχόμενό της να είναι καθαρά από ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην τερματική συσκευή σας. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εκ προοιμίου των κίνδυνο. Η δικηγορική εταιρεία μας αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη μπορεί να προκύψει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος, αναγιγνώσκοντας μέρος ή το σύνολο της ιστοσελίδας. Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για βλάβη ή απώλεια ή δυσλειτουργία που μπορεί να προκληθεί σε κάποιον από τη λήψη περιεχομένου από την ιστοσελίδα. Απαγορεύει την με οποιονδήποτε τρόπο «κυβερνοεπίθεση» ή αποστολή αρχείου από τρίτο, το οποίο περιέχει επιβλαβές λογισμικό, ιούς, κώδικα, pop ups, spam emails κ.λπ ή μέσω του οποίου μπορεί ο τρίτος να προβεί σε παράνομες ενέργειες: προκειμένου να αποκτήσει έλεγχο της ιστοσελίδας, να αντιτίθενται στην παρούσα Πολιτική ή στους σκοπούς της εταιρείας, όπως ορίζονται στο καταστατικό της ή να δημιουργήσει οποιαδήποτε βλάβη (ακόμη και ψηφιακή) στην εύρυθμη λειτουργία ή τη φήμη της «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή μέσω της ιστοσελίδας της σε κάποιον τρίτο. Απαγορεύει την εξόρυξη δεδομένων μέσω bots, robots, spiders κ.λπ. Διατηρεί links άλλων ιστοσελίδων για την ευκολία του επισκέπτη, αλλά δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, την ασφάλεια κ.λπ. που περιέχονται εκεί.  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email: info@lexlawfirm.gr Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται βάσει του Ελληνικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε πιθανή διαφορά ανακύπτουσα από την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.