Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

Η έντονη κινητικότητα προσώπων και φορέων, ιδίως εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται με την ανάπτυξη σύνθετων διαφορών που εμφανίζουν στοιχεία αλλοδαπότητας. 


Δικηγόροι της LEX, μέλη παγκόσμιων επαγγελματικών νομικών οργανώσεων, διαθέτουν ευρύ δίκτυο συνεργατών δικηγόρων εγκατεστημένων στο εξωτερικό, που μπορούν να συμβάλλουν στη διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων.

Επιπλέον, οι δικηγόροι μας διαθέτουν πλούσια εμπειρία στην αντιμετώπιση των πλέον σύνθετων υποθέσεων διεθνούς οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, έχοντας άλλωστε και αντίστοιχα εξειδικευμένες σπουδές και ακαδημαϊκή παρουσία.

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ