Ιατρική Ευθύνη & Δίκαιο της Υγείας

Η δικηγορική εταιρεία μας, έχοντας στο πελατολόγιό της φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, διαθέτει εξαιρετική εμπειρία στην επίλυση δυσχερών και σύνθετων υποθέσεων ιατρικής ευθύνης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων ιατρικού σφάλματος και συναίνεση ενημερωμένου ασθενούς. 


Ταυτόχρονα εξειδικεύεται σε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στο καθεστώς των ιατρών Ε.Σ.Υ. και των πανεπιστημιακών ιατρών.

Η LEX παρέχει, επιπλέον, νομική υποστήριξη για τη σύννομη διαχείριση προσωπικών δεδομένων υγείας. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ