Φαρμακευτικό Δίκαιο

Συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στο πεδίο του Φαρμακευτικού Δικαίου. 


Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας εκτείνονται από την επίλυση σύνθετων υποθέσεων διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων μέχρι τη σύσταση φαρμακείων και φαρμακευτικών εταιριών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι νομικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διευθέτηση υποθέσεων και επίλυση διαφορών με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων εντάσσεται και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιπλέον, η εταιρεία μας μπορεί να παράσχει σημαντική νομική υποστήριξη στο ειδικότερο αντικείμενο των κλινικών ερευνών και μελετών. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ