Εμπορικές Εταιρείες & Διαδικασίες Αφερεγγυότητας

Η παρουσία της LEX είναι έντονη στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και του ανταγωνισμού, αποτελώντας, άλλωστε, μέλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 


Στο πελατολόγιό μας περιλαμβάνονται μεγάλες ανώνυμες εταιρείες με διεθνή παρουσία. Πλαισιωμένοι και από εξωτερικούς συνεργάτες και συμβούλους διαφόρων κλάδων, οι δικηγόροι της εταιρείας μας παρέχουν εξειδικευμένη νομική υποστήριξη στην αναζήτηση κατάλληλης νομικής μορφής για την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθοδηγώντας τους πελάτες της βήμα – βήμα κατά το στάδιο της ίδρυσης μιας εταιρείας αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

Εταιρικοί μετασχηματισμοί και διαδικασίες εξυγίανσης και αφερεγγυότητας αποτελούν μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ