Δημόσιες Συμβάσεις

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής περίθαλψης και έχοντας μόνιμες συνεργασίες με παρόχους υπηρεσιών υγείας οι εταίροι και συνεργάτες μας ασχολούνται έντονα με τον κλάδο των δημοσίων συμβάσεων. 


Πλήρως εξοικειωμένοι με τις ιδιαιτερότητες του δικαίου των συμβάσεων προμήθειας και με διαρκή ενημέρωση επί των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων, οι δικηγόροι μας παρέχουν πλήρη και αποτελεσματική συνδρομή σε κάθε στάδιο των σχετικών διαδικασιών. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ