Διεθνείς Μεταφορές

Η δικηγορική εταιρεία μας ήταν από τις πρώτες στη Βόρεια Ελλάδα που ασχολήθηκαν έντονα με υποθέσεις διεθνών μεταφορών (CMR). 


Διαθέτοντας εμπειρία δεκαετιών στην επιμέλεια και νομικό έλεγχο συμβάσεων χερσαίας μεταφοράς, οι δικηγόροι μας παρέχουν αξιόπιστες λύσεις και αποτελεσματική δικαστική προστασία στους πελάτες της.

Η αναγνωρισμένη εμπειρία μας στον χώρο τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι δικηγόροι-εταίροι μας έχουν κληθεί πολλές φορές να αναπτύξουν σχετικές προβληματικές τόσο από ακαδημαϊκούς φορείς όσο και από εταιρικούς σχηματισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των μεταφορών και εξαγωγών. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ