Διανοητική Ιδιοκτησία & Δίκαιο του Ανταγωνισμού

Η εταιρεία μας, στηρίζοντας κάθε εμπορική και αναπτυξιακή δραστηριότητα των πελατών της, παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλες τις εκφάνσεις του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας και του ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού. 


Σε αυτές περιλαμβάνεται η κατοχύρωση εθνικού και ενωσιακού σήματος, εθνικών και ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικών σχεδίων και domain-names, όπως και η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δικηγόροι μας εξειδικεύονται, άλλωστε, στην αντιμετώπιση υποθέσεων παραποίησης εμπορικών σημάτων και απομιμητικών προϊόντων. Ασχολούνται, επίσης, ιδιαίτερα με την εναλλακτική και δικαστική επίλυση διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο αυτό. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ