Διαιτησία & Διαμεσολάβηση

Η «δικαστική αρένα» δεν είναι πάντοτε η βέλτιστη επιλογή. Η εταιρεία μας, παρακολουθώντας από κοντά τις ολοένα μεταβαλλόμενες εξελίξεις στους μηχανισμούς απονομής της δικαιοσύνης, διαθέτει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους δικηγόρους στο πεδίο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαιτησία (ελληνική και διεθνής) και η διαμεσολάβηση. 


Οι δικηγόροι μας έχουν αναλάβει τον ρόλο τόσο του διαιτητή ή διαμεσολαβητή σε δυσχερείς υποθέσεις αστικών και εμπορικών διαφορών, όσο και αυτόν του δικηγόρου-παραστάτη στις διαδικασίες αυτές. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δικηγόροι μας διαθέτουν ιδιαίτερη πείρα στην οικογενειακή διαμεσολάβηση και στη συμβιβαστική επίλυση διαφορών σε υποθέσεις ιατρικής ευθύνης. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ