Αστικές Διαφορές & Εμπορικές Συμβάσεις

Η LEX, διαθέτοντας πλούσια εμπειρία και εξειδίκευση κατά τομείς, παρέχει στους πελάτες της πλήρη νομική υποστήριξη σε όλο το φάσμα των συναλλακτικών σχέσεων: από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι τη τελική σύναψη συμβάσεων, τόσο μεταξύ επιχειρήσεων όσο και μεταξύ αυτών και καταναλωτών. 


Στις προσφερόμενες υπηρεσίες μας ενδεικτικά περιλαμβάνονται συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, τραπεζικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις ρύθμισης οφειλών καθώς και σύγχρονες μορφές συμβάσεων, όπως πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτικών μισθώσεων κ.λπ.. Συγχρόνως, η εταιρεία μας παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στην ψηφιακή αγορά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι δικηγόροι μας διακρίνονται για την επιτυχή δικαστική και εξώδικη διεκδίκηση απαιτήσεων και την αποτελεσματική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων σε πολύπλοκες αστικές διαφορές, είτε αυτές απορρέουν από αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων είτε από αδικοπραξία. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ