Ακίνητη Περιουσία

Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της διαχείρισης, αξιοποίησης και επένδυσης της ακίνητης περιουσίας συνιστά έναν καίριο τομέα της απασχόλησής μας. 


Έχοντας συνθέσει ομάδα από αξιόπιστους και διακεκριμένους συνεργάτες και άλλων κλάδων, όπως λογιστών, οικονομικών συμβούλων, μηχανικών, μεσιτών, ασφαλιστών κ.λπ., η εταιρεία μας προσφέρει νομικές υπηρεσίες με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στις δικαστικές και εξωδικαστικές υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ακίνητα, μεταβιβάσεις και μισθώσεις, με έμφαση στις επαγγελματικές μισθώσεις μεγάλης ακίνητης περιουσίας, συμβάσεις έργου, υποθέσεις πολεοδομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, θέματα κτηματολογίου και κτηματολογικής διαμεσολάβησης. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ