Θεοφάνης Καλεύρας

Συνεργάτης

Ο Θεοφάνης Καλεύρας είναι δικηγόρος από το 2007. Απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης – Ανατόλια, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του (L.L.B.) μετ’ επαίνων από το University of Wales το 2001, ενώ το 2002 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (L.L.M.) από τα University College London και London School of Economics στον κλάδο του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού δικαίου. Δραστηριοποιείται στο πεδίο σύστασης, συγχώνευσης και μετασχηματισμού εμπορικών εταιριών, δίνοντας έμφαση στις φορολογικές τους υποθέσεις και διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση διαφορών μεταξύ εταίρων. Από το 2016 διατελεί νομικός σύμβουλος σε αλλοδαπή φαρμακευτική εταιρία, θέση που εκ της φύσεως της, του παρείχε εμπειρία στη διαχείριση ποικίλλων νομικών ζητημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του εργατικού δικαίου καθώς και σε θέματα κανονιστικού δικαίου των φαρμακευτικών εταιριών στην Ε.Ε.. Πολύτιμη ήταν επίσης η εμπειρία που αποκόμισε στη διαχείριση κρίσεων από νομικής απόψεως κατά τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας μίας start-up επιχείρησης.


Ελληνικά, Αγγλικά

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ