Μαρία Χαρίση

Αναπληρώτρια Διαχειρίστρια – Συνεταίρος

Η Μαρία Χαρίση είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 2004. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του ΔΠΘ, ενώ έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών από την ίδια Σχολή. Από το 2014 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με περαιτέρω εξειδίκευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, στην ιατρική διαμεσολάβηση και στην κτηματολογική διαμεσολάβηση, στις οποίες έχει μετεκπαιδευτεί. Ως δικηγόρος έχει χειριστεί ιδιαίτερα ευαίσθητες οικογενειακές υποθέσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με την επίλυση σύνθετων ζητημάτων από το δίκαιο των ακινήτων στο πλαίσιο μεταβιβάσεων ακινήτων, εμπράγματων ασφαλειών, διανομής ακινήτων κλπ. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο.


Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος
Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ