Κληρονομικό Δίκαιο

Οι εταίροι και συνεργάτες της LEX είναι οι πλέον καταρτισμένοι για τη νομική υποστήριξή σας στο πεδίο της ρύθμισης των κληρονομικών σχέσεων, διαθέτοντας αντίστοιχο ακαδημαϊκό υπόβαθρο. 


Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προσεκτικό σχεδιασμό της κληρονομικής διαδοχής, ο οποίος περιλαμβάνει και την καθοδήγηση για τη σύνταξη διαθήκης, ιδίως στις περιπτώσεις που επιδιώκεται η συνέχιση επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, διακρινόμαστε στη δικαστική επίλυση περίπλοκων υποθέσεων κληρονομικού δικαίου, όπως λ.χ. προσβολής διαθήκης, διεκδίκηση κληρονομικού δικαιώματος, νόμιμης μοίρας. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται συγχρόνως στις διεθνείς κληρονομικές διαφορές. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ