Εργατικό & Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

Η LEX παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη επί υποθέσεων εργατικού δικαίου, διαθέτοντας στο αντικείμενο αυτό πολυετή ειδίκευση και εμπειρία. 


Προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για την προάσπιση των συμφερόντων του εντολέα όχι μόνο σε συμβουλευτικό επίπεδο, αλλά και με εκπροσώπηση ενώπιον δημόσιων και δικαστικών αρχών. Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η διαιτησία, καθώς και η αντιμετώπιση σύνθετων υποθέσεων ατομικού εργατικού δικαίου, με έμφαση στο δίκαιο της καταγγελίας.

Αντικείμενο έντονης ενασχόλησής μας αποτελεί συγχρόνως και το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, περιλαμβανομένων υποθέσεων πειθαρχικής ευθύνης, μετατάξεων και κινητικότητας προσωπικού όπως και ενιαίου και ειδικού μισθολογίου. 

external

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ