Η Μαρία Χαρίση είναι δικηγόρος από το 2004, ενώ το 2017 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Αποφοίτησε το 2001 από την Νομική Σχολή του ΔΠΘ, ενώ το 2005 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών από την ίδια Σχολή. Από το 2014 είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με περαιτέρω εξειδίκευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση και στην ιατρική διαμεσολάβηση, στις οποίες έχει μετεκπαιδευτεί. Ως δικηγόρος έχει χειριστεί ιδιαίτερα ευαίσθητες οικογενειακές υποθέσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με την επίλυση σύνθετων ζητημάτων από το δίκαιο των ακινήτων, όπως λ.χ. μεταβιβάσεις ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες, ζητήματα διανομής ακινήτων κλπ. Μελέτες της έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Αστικό Δίκαιο

>  Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις και αδικοπραξίες)

>  Εμπράγματο Δίκαιο

>  Οικογενειακό Δίκαιο

>  Κτηματολογικό Δίκαιο

Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης

>  Ιατρικό Σφάλμα

>  Ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

>  Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

>  ΕλληνικήΈνωση Διαμεσολαβητών

>  Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

>  Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών

>  Κέντρο UNESCO για τις γυναίκες και την ειρήνη στα Βαλκάνια

ΓΛΩΣΣΕΣ:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

charisi@lex-lawfirm.gr

τηλ.: +30 2310 273484

τηλ.: +30 2310 276401

fax: +30 2310 273987