Ο Θεοφάνης Καλεύρας είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις από το 2007. Απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου της Θεσσαλονίκης – Ανατόλια, ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του (LL.B.) μετ’ επαίνων από το University of Wales το 2001, ενώ το 2002 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M.) από τα University College London και London School of Economics στον κλάδο του τραπεζικού δικαίου. Το 2003 ολοκλήρωσε πρακτική άσκηση στο Inns of Court – School of Law του Λονδίνου. Δραστηριοποιείται στο πεδίο σύστασης, συγχώνευσης και μετασχηματισμού εμπορικών εταιριών, δίνοντας έμφαση στις φορολογικές τους υποθέσεις.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Εμπορικό Δίκαιο

>  Σύσταση Εμπορικών Εταιριών

>  Συγχώνευση & Μετασχηματισμός Εμπορικών Εταιριών

>  Πτωχευτικό Δίκαιο

>  Τραπεζικό Δίκαιο

Φορολογικό Δίκαιο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

>  Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

ΓΛΩΣΣΕΣ:
Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

kalevras@lex-lawfirm.gr

τηλ.: +30 2310 273484

τηλ.: +30 2310 276401

fax: +30 2310 273987