Ο Αθανάσιος Γεωργιάδης αποφοίτησε το 1976 από την Νομική Σχολή του ΑΠΘ και ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία από το 1978, ενώ από το έτος 1987 προήχθη σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Το 2011 ίδρυσε τη δικηγορική εταιρία «LEX ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», της οποίας είναι διαχειριστής. Από το 2016-2019 υπήρξε μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών, ενώ από το 2019 είναι μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του νπδδ «Εθνικό Στάδιο Καυτανζόγλειο». Παράλληλα, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, στο ΔΣ της οποίας διατελεί Πρόεδρος από το 2014 και με την ιδιότητα αυτή έχει διοργανώσει πλήθος επιστημονικών εκδηλώσεων. Επίσης, μετέχει στο ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστών. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί στον νομικό τύπο. Στην καριέρα του, που αριθμεί πλέον των 40 ετών, έχει χειριστεί πολυάριθμες υποθέσεις σε όλους τους κλάδους του δικαίου και σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. Κατά την τρέχουσα περίοδο, διαπρέπει στον κλάδο του εταιρικού δικαίου, του δικαίου αφερεγγυότητας, του ιατρικού δικαίου και του δικαίου των δημόσιων συμβάσεων-προμηθειών. Διετέλεσε μέλος Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (2010) και είναι μέλος πολλών νομικών επιστημονικών φορέων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης

>  Ιατρικό Σφάλμα

>  Ενημέρωση και συναίνεση ασθενούς

>  Προσωπικά δεδομένα υγείας

Διοικητικό Δίκαιο

>  Δημόσιες Συμβάσεις

>  Πολεοδομικό Δίκαιο

>  Υπαλληλικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

>  Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις και αδικοπραξίες)

>  Εμπράγματο Δίκαιο

>  Οικογενειακό Δίκαιο

>  Κληρονομικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο

>  Εμπορικές Εταιρίες

>  Ασφαλιστικό Δίκαιο

>  Δίκαιο Μεταφορών

Εργατικό Δίκαιο

>  Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας
>  Δίκαιο Καταγγελίας
>  Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ:

>  Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

>  International Bar Association

>  Union Internationale des Avocats

>  Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

>  Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων

>  Μακεδονική Εταιρία Εμπορικού Δικαίου

ΓΛΩΣΣΕΣ:
Ελληνικά, Αγγλικά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

georgiadis@lex-lawfirm.gr

τηλ.: +30 2310 273484

τηλ.: +30 2310 276401

fax: +30 2310 273987